REACTIES

4 oktober 2012
Gleevers Dagboek van Gerard Leever wordt voortaan voorgepubliceerd in het verenigingsblad van Het Stripschap, Stripnieuws. Marq denkt... van Marq van Broekhoven wordt voortaan voorgepubliceerd in Stripschrift.
> Ger Apeldoorn - in Eppo #20

11 mei 2001
Met heel veel plezier heb ik je laatste boekje (Marq Denkt - Juttemis-uitgave) gelezen.
Ik heb een aantal positieve en negatieve punten. Ik begin wel met de negatieve zodat daarop de positieve volgen, zodat je mij aan het einde toch nog een lieve jongen vindt.
Ik vind het wel zonde dat je je werk niet iets luxer uitgegeven hebt. Dit komt naar mijn mening de hoge kwaliteit van de verhaaltjes/verteltechniek niet ten goede. Ik moet daarbij wel vertellen dat deze profesorische (goed gespeld meester?) (volgens mij niet) uitgave positief bijdraagt aan het losse spontaan karakter van de strip.
Je zou in het vervolg je kaftje in een 1 of 2 kleuren drukje kunnen laten drukken op een mooi papiertje en je binnenwerk laten kopiëren op 160 g. papier of nog mooier op 140 g. romandruk (is kopiëerbaar) (Dat laatste heb ik ook gebruikt voor het verdiende loon. Wat ik verder als klein negatief puntje heb is dat ik niet van series houdt. Het kopje Marq denkt mag wat mij betreft, ik vind een serie zo'n stramien en doet mijns inziens afbreuk aan het spontane karakter van het produkt, juist omdat het zo'n persoonlijke strip.
Ik vind dit je beste werk tot nu toe, doordat de situaties die je schetst heel herkenbaar zijn en wat ik al zei persoonlijk en veelzeggend over de maker, veel meer dan Fritz Pitz bv. Ondanks je tekenstijl (ik houd niet zo van humoristische poppetjes) heb je een goede heldere beeldtaal die reg spontaan oogt en vanwege de goede verhalen leest het vlot weg. Ik had in het begin moeite met je tekenstijl, maar daar was ik snel overheen.
Een extra grote krul als complimentje. Ga zo door. Marq is erg vlijtig en levert goed werk, maar is snel geneigd om het af te raffelen. 8-
> Yuri Landman - brief

11 mei 2001

Ik zie je 4 juni in Dordrecht (je hoeft daar géén treintaxi te nemen).
> Robin Schouten, Zaandam - brief
(zie album 1, verhaal 6)


4 november 1999
Het was mij weer aangenaam om je live te spreken in Den Bosch. Jammer genoeg was je toen al door je voorraad Marq denkt's heen. Giraal bestellen heeft ook al niet tot resultaat geleid. Je stelt mijn geduld wel op de proef hoor! De boekies die ik wil hebben moeten of nog getekend worden of ze moeten nog gedrukt worden.
Commissaris Baardemakers, Bodegraven - brief